ترجمه آهنگهای احمد کایا

Acilara tutunmak

گرفتار رنج ها

Acı çekmek özgürlükse
اگر از رنج ها رها شويم
Özgürüz ikimizde
هر دویمان  رها شويم

O yuvasız çalıkuşu
او چكاوك بي آشيانه اي است
Bense kafeste kanarya
و
من قناري داخل قفس باشم
O dolaşmış daldan dala
ازاین شاخه به آن شاخه پیچیده

Savurmuş yüreğini
قلبش را
پراکنده کرده بود
Ben bölmüşüm yüreğimi
من قسمت کرده ام قلبم را

Başkaldıran dizelere
در شعرهای سرکشم
Aramakmış oysa sevmek
بااینحال در جستجوی عشق بود
Özlemekmiş oysa sevmek
با اینحال منتظر عشق بود

Bulup bulup yitirmekmiş
کم کم خودش
را فریب می داد
Düşsel bir oyuncağı
که در رویاها بازیچه ای بوده

Yalanmış hepsi yalan
دروغ بوده همیشه دروغ

Sevmek diye bir şey varmış
چیزی شبیه عشق بوده
Sevmek diye bir şey yokmuş
 وانگار چیزی مانند عشق نبوده
Acı çektim günlerce
روزهای زیادی تلخی کشیدم

Acı çektim susarak
مدت طولانی سختی کشیدم

Şu kısacık konaklıkta
در این مهمانی های کوتاه

Deprem kargaşasında
در هرج و مرج زلزله ها
Yaşadım bir kaç binyıl
هزار سال زیستم

Acılara tutunarak
گرفتار تلخی می شویم

Acı çekmek özgürlükse
اگر از رنج ها رها شويم
Özgürüz ikimizde
هر دویمان رها شویم

Acılardan arta kalan
چیزی که از سختیها می ماند

İşte bu bakışlarmış
همین نگاههاست

Buğu diye gözlerimde
در چشمانم ابرهایست

Gün batımı bulutlarmış
که ابرهای غروب آفتاب اند

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
giderim
مي روم
Artık seninle duramam
دیگر با تو نمی مانم
Bu akşam çıkar giderim
امشب خواهم رفت
Hesabım kalsın mahşere
حسابم بماند تا محشر
Elimi yıkar giderim
دستها را در هم می شکنم و می رم
Sen zahmet etme yerinden
تو از جات تکان نخور
Gürültü yapmam derinden
که از ته دل فریاد نمی زنم
Parmaklarımın üzerinden
از روی انگشتاتم
Su gibi akar giderim
مثل آب جاری شده و می روم
Artık sürersin bir sefa
حالا بعد از این شاد باشی
Ne cismim kaldı ne cefa
هیچ اثری از من باقی نیست
Şikayet etmem bu defa
اینبار شکایتی نمی کنم
Dişimi sıkar giderim
از عصبانیت دندانهایم را فشار داده و می روم
Bozarmı sandın acılar
از فکر مصیبتهام نمی شکنم
Belaya atlar giderim
در بلاها غرق شده و می رم
Kurşun gibi mavzer gibi
مانند گلوله مانند تفنگ
Dağ gibi patlar giderim
مانند کوهی , منفجر می شوم و می روم
Kaybetsem bile herşeyi
اگر همه چیزم را از دست بدهم
Bu aşkı yırtar giderim
این عشق را میشکافم و  می روم
Sinsice olmaz gidişim
رفتنم پنهانی نیست
Kapıyı çarpar giderim
در را می کوبم و می رم
Sana yazdığım şarkıyı
نغمه ای را که برایت سرودم
Sazımdan söker giderim
از سازم جدا می کنم و می رم
Ben ağlayamam bilirsin
تو میدانی که من گریه نمی کنم 
Yüzümü döker giderim
صورتم را برمی گردانم ومی رم
Köpeklerimden kuşumdan
از سگهام از پرندهام
Yuvrumdan cayar giderim
از جوجه پرندها جدا می شوم و می روم
Senden aldığım ne varsa
هر چیزی که از تو گرفته ام
Yerine koyar giderim
سر جایش می گذارم و می رم
Ezdirmem sana kendimi
خودم را پیش تو تحقیر نمی کنم
Gövdemi yakar giderim
سینه ام را داغ زده می روم
Beddua etmem üzülme
غمگین نباش که نفرینت نمی کنم
Kafama sıkar giderim!
به سرم می زنه  می رم

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

YETİŞ NERDESİN

كجايي به دادم برس؟!

 

Ne dağlar yıkılır, ne de duvarlar

كوه ها ديوار ها مقابلم فرو ريختند
Of çeker ağlarım, yetiş nerdesin

گريه می کنم , كجايي به دادم برس؟!

Kurumuş pınarlar, gelmez baharlar eyvah, eyvah

چشمه ها خشكيد و از بهار خبري نشد اي واي
Ah eder ağlarım, yetiş nerdesin

آه می گشم و گریه می کنم , كجايي به دادم برس؟!
Canım nerdesin sen, gülüm nerdesin sen

گلم کجایی , جان من کجایی
Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen
منتظر باش مي ميرم اون زمان اگه بيايي
Beyaz mintanına, boş yastığına

اون پيراهن سفيدت كه حالا خالي از تن تو شده
Yüz sürer ağlarım, yetiş nerdesin

به صورتم مي كشم و اشكام رو باهاش پاك مي كنم
Yandım ataşına, kül oldum yana Allah, Allah

تو آتشت سوختم و خاكستر شدم سوختم خدایا
Diz çöker ağlarım, yetiş nerdesin

زانو مي زنم مقابلت و گريه مي كنم ,برس به دادم

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

İçimde Ölen Biri

در درونم کسی مرده

Bana birşeyler anlat

به من چیزی بگو

Canım çok sıkılıyor

حسابی دلم گرفته است

Bana birşeyler anlat

به من چیزی بگو

İçim içimden geçiyor

دل تو دلم نیست

Yanımdasın susuyorsun

کنارم هستی خاموشی

Susuyor konuşmuyorsun

خاموشی و حرفی نمی زنی

Bakıyor görmüyorsun

نگاه می کنی و نمی بینی

Dokunsan donacağım

اگر به من دست بزنی ساکت خواهم شد

İçimde intihar korkusu var

در دلم هراس از خودکشی هست

Bir gülsen ağlayacağım

اگر بخندی بغضم خواهد ترکید

Bir gülsen kendimi bulacağım

اگر بخندی خودم را پیدا می کنم

Depremler oluyor beynimde

در وجودم هیاهویی برپا می شود

Dışarda siren sesi var

بیرون هم صدای آژیر می آید

Her yanımda susmuş insanlar

اطرافیانم خفته اند

İçimde ölen biri var

در درونم مرده ای هست

Hadi birşeyler söyle

یاالله چیزی بگو

Çocuk gözlerim dolsun

چشمهای بچه گانه ام خیس بشه

İçinden git diyorsun

از ته دل می گی که برم

Duyuyorum gülüm

می شنوم گل من

Gideceğim, son olsun

خواهم رفت، آخرین بار است

İçimde soluyorsun

در دلم پژمرده می شوی

İki can var içimde

در بدنم دو جان هست

Korkular salıyorsun üstüme korkular

منو به وحشت می اندازی

Her an başka biçimde 

هر لحظه به شکلی

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Yalancı Ayrılık

فراغ دروغین

 

Yoksun... umurumda bile değil

نیستی... اهمیتی هم برایم نداره

Başucumda resmin hala duruyor

هنوز هم عکست بالای سرم هست

Yoksun... defterimdeki yazın hiç silinmedi

نیستی... نوشته های تو از دفترم هیچ وقت پاک نشد

Eşiğimdeki ayak izin, hergün gelişin

جای پایت در قلبم، آن آمدنهای روزانه ات

Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

چشمهایم متوجه رفتنت نشد. (گریه نکردم)

Varsın böyle geçsin yabancı günler

این روزهای غربت همینطوری بیاد و سپری بشه

Varsın canımı yaksın yine yalnızlık

این تنهایی بیاد و باز دلم را بسوزاند

Seninle doluyken baktığım dünler

وقتی به روزهایی که با تو بودم می نگرم

Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

فکر کردی که این جدایی دروغین منو داغون می کنه؟

Yoksun... umurumda bile değil

نیستی... عین خیالم هم نیست

Dudağımda adın şiir oluyor

بر لبهایم اسمت شعر می شود

Yoksun... ezberimdeki sevdan hiç okunmadı

نیستی... عشق درونی من را متوجه نشدی

Eşiğimdeki ayak izin, hergün gelişin

ردپایت بر قلب من، یاد آمدن هر روز تو

Yüreğime gidişin hiç dokunmadı

رفتن تو تاثیری بر دلم نداشت.

Varsın böyle geçsin yalancı günler

این روزهای غربت همینطوری بیاد و سپری بشه

Varsın canımı alsın yine yalnızlık

این تنهایی بیاد و باز دلم را بسوزاند

Kokunu verirken vazomda güller

وقتی به روزهایی که با تو بودم می نگرم

Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık. 

فکر کردی که این جدایی دروغین منو داغون می کنه؟

 

-----------------------------------------------------------

Beni Bul

من را دریاب

Beni bul anne

مرا پیدا کن مادر

Dün gece gördüm düşümde

دیشب در خوابم دیدم

Seni özledim anne

دلم برایت تنگ شده مادر

Elin yine ellerimde

باز دستت در دستم

Gözlerin ağlamaklı

چشمهایت گریان

Gözyaşlarını sildim anne

اشکهایت را پاک کردم مادر

Camlar düştü yerlere

شیشه ها به زمین افتاد

Elim elim kan içinde

دستهایم خونی است

Yanıma gel yanıma anne

نزدم بیا نزدم مادر

İki yanımda iki polis

دوطرفم دو پلیس

Ellerim kelepçede

دستهایم دستنبند خورده

Beni bul beni bul anne

پیدا کن من را مادر

Dün gece gördüm düşümde

دیشب در خوابم دیدم

Seni özledim anne

دلم برایت تنگ شده مادر

Gözlerinden akan bendim

من بودم که از چشمامت افتادم

Düştüm göğsüne

بر سینه ات

Söyle canın yandımı anne

بگو مادر آیا جگرت سوخته مادر؟

Camlar düştü yerlere

شیشه ها به زمین افتاد

Elim elim kan içinde

دستهایم خونی است

Yanıma gel yanıma anne. 

نزدم بیا نزدم مادر

------------------------------------------------------